dijous, 21 d’abril de 2011

Reorganització 3ª avaluació

Ja queda molt poc per a finalitzar el curs i cal fer encara 2 exàmens, a més de la realització (voluntària) d'una prova final, tipus selectivitat, que servirà per poder pujar la nota final o per poder aprovar l'assignatura aquells alumnes que la tenen suspesa a hores d'ara.
Tal com hem quedat en classe, pose per escrit les dates i contingut dels examens, a més d'altres informacións d'aquesta part final del curs: 

Dimarts, 3 de Maig
Examen dels temes 10, 11, 12 (part) i 14. En aquest examen entra la matèria explicada abans de vacances de Setmana Santa. El tema 10, sobre contaminació atmosfèrica, va ser explicat per Carlos. Pel que fa al tema 12, recursos de la biosfera, en vam parlar les darreres dos classes d'Abril i solament cal estudiar la part que té relació amb el sòl i l'erosió del sòl i que trobareu al llibre entre les pàgines 290 i 203. Recordeu que cal preparar les activitats 1 a 6 d'aquest tema. No fa falta presentar cap llibreta.

Dijous, 5 de Maig a les 15h30
Exposicións orals d'Alejandro Macías, alejandra Hernàndez, Alejandro Martín i Ramón Bixquert.

Divendres 6 de Maig
Control de lectura de COLAPSO. Recordeu que es tracta d'una activitat voluntària que pot pujar la nota final del curs fins a 1 punt. L'alumnat interessat haurà de presentar les activitats escrites encomanades i fer una prova escrita per comprovar el seu grau d'enteniment de les idees bàsiques del llibre.

Dimarts 10 de Maig a les 15h30
Exposicións orals d'Amparo Navarro, María Alías, Eduardo Fink i Pau Palanca

Dimarts, 17 de Maig
Examen dels temes 13, 16 i 17 (part). En aquest examen entra la matèria explicada després de vacances de Setmana Santa.  Pel que fa al tema 17, Cap a un desenvolupament sostenible, solament cal estudiar la primera part que trobareu al llibre entre les pàgines 416 i 421. Recordeu que cal preparar les activitats 1 a 4 d'aquest tema. No fa falta presentar cap llibreta.

Els dos exàmens d'aquesta  3ª avaluació tindràn un valor del 75% de la nota. Un 15% de la nota vindrà donada per la presentació PowerPoint realitzada i el 10% restant per les entrades realitzades al vostre bloc. Recordeu que el termini per escriure-les finalitza el dia 15 de Maig.

A partir del dia 18 de Maig continuarem explicant la part del temari que queda -el tema 3 i la resta dels temes 12 i 17. Una vegada finalitzat el curs, hi haurà unes  classes per preparar l'examen de selectivitat.

Dilluns 23 de Maig
Examen global de l'assignatura. És un examen voluntari que poden fer els alumnes que no han pogut aprovar l'assignatura al llarg del curs i aquells que desitgen millorar la seua nota final

Cal tenir en compte que la nota d'aquest examen final  equivaldrà al 80% de la nota total del curs, ja que l'altre 20% correspon als treballs realitzats al llarg del curs. 

En la nota final,  tots els alumnes veuran valorada  la seua actitud personal en classe al llarg del curs (entre -1 i  +1 punt), a més de la nota corresponent al treball voluntari de la lectura del llibre COLAPSO.

Com podeu observar, moltes coses a fer en molt poc de temps. i no oblideu que cal assistir TOTS els dies a classe