dimarts, 8 de març de 2011

Terratrèmols

Una forma més actual d'explicar un tema de "tota la vida"