Divendres va ser el Blog Action Day 2010, un dia de mobilització blogaire que aquest cop ha tingut com a tema l'aigua. A la web www.3cat.cat ens fan una recomanació molt visual: un excel·lent, rigorós i exhaustiu recull de fotografies que il·lustren els problemes i mancances que provoca arreu del món la defensa dels rius i l'accés a l'aigua potable. La web es diu "Aigua, rius i pobles" i recull "online" totes les imatges que es poden veure en una exposició itinerant del mateix nom que ja ha passat per Tarragona i Barcelona, i que ara és a Saragossa, fins al 30 de novembre.

Són fotografies, i també vídeos i textos, agrupades en sis grans eixos temàtics, del desplaçament de la població per grans preses a la degradació dels ecosistemes aquàtics i la fam, passant per drets humans, violència i aigua, catàstrofes no naturals, privatització i dret humà a l'aigua potable, i victòries i alternatives exitoses. S'hi presenten un total de vint-i-quatre casos emblemàtics. I inclou diversos exemples referits al problema de l'aigua a Aragó. "Aigua, rius i pobles" vol "fer visibles les persones i comunitats afectades per polítiques públiques i projectes que ignoren o menyspreen els impactes ambientals i socials sobre les poblacions més vulnerables i comunicar l'experiència i el punt de vista dels afectats, generalment ignorats i silenciats". La web inclou també un interessant material didàctic .