dimecres, 16 de febrer de 2011

El tema de l'atmosfera, llest per ser estudiat

Després d'uns quants dies de treball, he enllestit la meua web i actualitzat el tema de l'atmosfera terrestre. És un bon complement al llibre