dimarts, 15 de febrer de 2011

Estructura de l'atmosfera

Aquesta animació interactiva pot ajudar-te a estudiar l'estructura de l'atmosfera terrestre.