dimarts, 15 de gener de 2008

MAPE DE LA LOCALITZACIÓ DE PILES DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIALa web de la regiduria de Medi Ambient de l'Ajuntament de València ens informa dels contenidors de recollida de piles existents a la nostra ciutat i ens proporciona un plànol de la seua situació.
També seria interessant que consultàreu la web de l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE) ja que us pot donar idea del que passa després amb els residus que deixem als contenidors. Consulteu la pestanya "TRACTAMENT RSU" i sabreu on són els abocadors, plantes de tractaments, ecoparcs, etc
Amb aquesta informació us serà més fàcil finalitzar l'activitat 3 del projecte de Science Across the World